Nước hoa chiết là gì ?

Nước hoa chiết là gì ? Nước hoa chiết là nước hoa đã được sang (chiết) từ chai nước hoa lớn ra các chai nhỏ có dung tích 20ml, 30ml và 50ml. Và những chai nước hoa này khi về Việt Nam được chiết ra những chai nhỏ dung tích 20ml, 30ml và 50m vì vấn … Read more